Chính sách giải quyết khiếu nại

eBe luôn có trách nhiệm giải quyết và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến các giao dịch diễn ra tại website eBe.mobi. Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp, eBe đề cao việc giải quyết bằng phương thức thương lượng, hòa giải giữa các bên.

Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về dịch vụ, chất lượng dịch vụ của eBe thông qua việc gửi email khiếu nại đến địa chỉ email ebe.mobi. Kèm theo các thông tin liên quan cũng như thông tin của khách hàng (tên tài khoản eBe, email khách hàng, …). Hoặc gửi thư trực tiếp đến địa chỉ : <điền thông tin eBe ở Mục A>

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của eBe sẽ tiếp nhận khiếu nại và liên hệ làm rõ yêu cầu khiếu nại của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc (kể từ khi nhận được yêu cầu). Tùy theo tính chất và dộ cấp thiết của sự việc, eBe sẽ có các biện pháp cho từng trường hợp cụ thể.

Bước 3: eBe có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, hình ảnh, bằng chứng liên quan đến giao dịch và sản phẩm để xác minh, làm rõ và thảo luận hướng giải quyết.

Bước 4: Trong trường hợp eBe đã nỗ lực giải quyết khiếu nại của khách hàng, nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền giải quyết của eBe, eBe sẽ đề nghị yêu cầu khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

eBe luôn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại chương 4, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ.