Privacy Policy

Mục đích và phạm vi thu thập

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

While using the Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Information”). Personal Information may include, but is not limited to, your name, email address, mailing address, telephone number, other contact and demographic information, password and security information, and payment information. All payment information is stored by our payment processor and you should review their privacy policies and contact them directly with any questions. You may provide us with Personal Information when you register for an Account, use the Service, make a purchase on the Service, contact customer support, or otherwise communicate with us. All Personal Information that you provide to us must be true, complete and accurate, and you must notify us of any changes to such personal information.

Thông tin được thu thập tự động

Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn truy cập và tương tác với dịch vụ, chẳng hạn như loại thiết bị, địa chỉ IP, Hệ điều hành, loại trình duyệt, liên kết giới thiệu URLs, hoạt động trên trang web của chúng tôi, ID thiết bị, ngày và giờ truy cập, thông tin vị trí và hoạt động hệ thống khác. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin bằng phương tiện tự động sử dụng các công nghệ như cookie, đèn hiệu web, pixels, công cụ phân tích trình duyệt, nhật ký máy chủ và định danh di động. Thông tin này chủ yếu là cần thiết để duy trì an ninh và hoạt động của dịch vụ của chúng tôi, và cho mục đích phân tích nội bộ và báo cáo của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để hiểu rõ hơn về các kiểu lưu lượng truy cập trang web và tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng.

Thông tin được thu thập từ ứng dụng

Nếu bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc cho phép và theo dõi thông tin dựa trên vị trí từ thiết bị di động của bạn, liên tục hoặc trong khi bạn đang sử dụng ứng dụng, để cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc cấp phép cho một số tính năng nhất định từ thiết bị di động của bạn, bao gồm máy ảnh, bộ nhớ, ảnh và các tính năng khác của thiết bị di động. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu gửi cho bạn thông báo đẩy về tài khoản của bạn hoặc ứng dụng. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc những quyền hạn cho phép của chúng tôi hoặc từ chối nhận thông báo đẩy, bạn có thể tắt các tính năng đó trong cài đặt của thiết bị.

Phạm vi sử dụng

Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ

- Tạo thuận lợi cho việc tạo và bảo mật tài khoản của bạn

- Cung cấp dịch vụ khách hàng

- Gửi cho bạn những xác nhận, cập nhật, cảnh báo bảo mật, và hỗ trợ và tin nhắn quản trị

- Phát hiện và ngăn chặn gian lận

- Vận hành, bảo vệ và tối ưu hóa dịch vụ và trải nghiệm của bạn, chẳng hạn như bằng việc thực hiện phân tích và tiến hành khắc phục sự cố nghiên cứu và bảo vệ chống lại lỗi

- Cá nhân hóa và cải thiện giám sát dịch vụ và phân tích việc sử dụng và xu hướng và đo lường hiệu quả của dịch vụ

- Phát triển các tính năng mới

Chia sẻ thông tin của bạn

Mà bạn muốn hướng chúng tôi tiết lộ cho người khác

- Với các đối tác, nhà cung cấp và tư vấn kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi, những người thực hiện các dịch vụ thay mặt cho chúng tôi hoặc những người giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình, chẳng hạn như các dịch vụ kế toán, quản lý, kỹ thuật, tiếp thị hoặc phân tích

- Nếu được yêu cầu phải làm như vậy theo luật hoặc với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp địa phương, tiểu bang hoặc liên bang, hoặc để đáp ứng lệnh của tòa án, tư pháp hoặc trát tòa chính phủ khác hoặc bảo đảm, hoặc trong trường hợp thủ tục phá sản

- Nếu chúng tôi tin vào thiện ý rằng làm như vậy là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi, chủ bản quyền, bên thứ ba, hoặc công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn để bảo vệ chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi từ gian lận, lạm dụng, không phù hợp, hoặc trái pháp luật của dịch vụ

- Để thực thi hoặc áp dụng Chính sách này, Điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc các chính sách hoặc thỏa thuận khác của chúng tôi

- Liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại, hoặc trong bất kỳ tình huống nào khác mà thông tin có thể được tiết lộ hoặc chuyển giao như một trong những tài sản kinh doanh của chúng tôi

- Không có gì ở đây hạn chế việc chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh, có thể được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chính sách này không hạn chế hoặc giới hạn việc thu thập và sử dụng thông tin tổng hợp hoặc không xác định của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba

- Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ được sử dụng bởi các trang web hoặc dịch vụ được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ, cũng như thông tin hoặc nội dung được cung cấp hoặc chứa trong đó. Xin nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách này không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Trình duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm cả những trang web có liên kết trên Dịch vụ của chúng tôi, phải tuân theo các quy tắc và chính sách của bên thứ ba đó. Xin vui lòng đọc các quy tắc và chính sách trước khi tiến hành.

Thời gian lưu giữ

Đối với người sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn (PII) miễn là tài khoản của bạn vẫn còn hoạt động hoặc khi cần để cung cấp cho bạn quyền truy cập và quyền sử dụng đối với Dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuẩn của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của eBe cho đến khi bạn có yêu cầu hủy bỏ bằng email gửi đến bộ phận chăm sóc khách hàng (t.io) bằng chính email đã đăng ký cho tài khoản cần hủy cho eBe. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của eBe.mobi.

Thu thập và xử lý dữ liệu PII

Chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn ngành để xử lý dữ liệu của khách hàng. Chỉ một vài nhân viên của eBe.mobi có quyền hạn truy cập vào sử liệu PII của khách hàng thông qua các cơ chế kiểm soát truy cập. Nhân viên phụ trách kỹ thuật được phép truy cập vào bộ lưu trữ dữ liệu thô. Các truy cập này yêu cầu xác thực thông qua kỹ thuật khoá công khai hoặc xác thực 2 yếu tố. Tất cả các nhân viên khác đều bị cấm truy cập dữ liệu của khách hàng.

eBe thu thập và lưu trữ dữ liệu PII khác như một phần của các chương trình tiếp thị của công ty.

Quyền lợi của khách hàng

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận & chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn ngành để xử lý dữ liệu của khách hàng. Chỉ một vài nhân viên của eBe.mobi có quyền hạn truy cập vào sử liệu PII của khách hàng thông qua các cơ chế kiểm soát truy cập. Nhân viên phụ trách kỹ thuật được phép truy cập vào bộ lưu trữ dữ liệu thô. Các truy cập này yêu cầu xác thực thông qua kỹ thuật khoá công khai hoặc xác thực 2 yếu tố. Tất cả các nhân viên khác đều bị cấm truy cập dữ liệu của khách hàng.

eBe thu thập và lưu trữ dữ liệu PII khác như một phần của các chương trình tiếp thị của công ty.

Bạn có thể chọn từ chối nhận các email tiếp thị hoặc quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn trong các email đó. Nếu bạn chọn từ chối, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các email không quảng cáo, chẳng hạn như email về Tài khoản của bạn hoặc các mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) (quy định (EU) 2016/679) là một quy định mà theo đó nghị viện châu Âu, hội đồng liên minh châu Âu và Ủy ban châu Âu có ý định tăng cường và thống nhất bảo vệ dữ liệu cho tất cả các cá nhân trong liên minh châu Âu (EU). Nó cũng giải quyết việc xuất dữ liệu cá nhân bên ngoài EU.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ETECH

140 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn trong nỗ lực ngăn chặn mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và không có phương pháp truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo chống lại bất kỳ sự can thiệp hoặc loại lạm dụng nào khác. Để bảo vệ tính bảo mật của thông tin được duy trì trong Tài khoản của bạn, bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người nào sử dụng mật khẩu của bạn. Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn tin rằng mật khẩu của bạn đã bị sử dụng sai. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại Thông tin cá nhân của bạn miễn là bạn cần sử dụng Dịch vụ một cách hợp lý và / hoặc cung cấp Dịch vụ cho bạn trừ khi thời gian lưu giữ được yêu cầu hoặc cho phép theo luật pháp (ví dụ: cho các mục đích quy định).

Chuyển dữ liệu quốc tế

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào chúng tôi có hoạt động hoặc nơi chúng tôi tham gia các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể chuyển Thông tin cá nhân của bạn cho người nhận ở các quốc gia không phải là quốc gia nơi Thông tin cá nhân ban đầu được thu thập, bao gồm cả Hoa Kỳ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của quốc gia nơi bạn cư trú. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu của bạn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý cho các mục đích được xác định trong Chính sách này. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách này.

Quyền riêng tư của trẻ em

Những người dưới 13, tuổi, hoặc bất kỳ độ tuổi tối thiểu cao hơn trong khu vực tài phán nơi người đó cư trú, không được phép tạo tài khoản trừ khi cha mẹ của họ đã đồng ý theo luật hiện hành. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới độ tuổi tối thiểu có liên quan mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin càng sớm càng tốt. Phụ huynh tin rằng con họ đã gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi và muốn xóa nó có thể liên hệ với chúng tôi tại t.io

GDPR là gì ?

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) (quy định (EU) 2016/679) là một quy định mà theo đó nghị viện châu Âu, hội đồng liên minh châu Âu và Ủy ban châu Âu có ý định tăng cường và thống nhất bảo vệ dữ liệu cho tất cả các cá nhân trong liên minh châu Âu (EU). Nó cũng giải quyết việc xuất dữ liệu cá nhân bên ngoài EU.

GDPR nhằm mục đích chủ yếu cung cấp lại sự kiểm soát cho công dân và cư dân trên dữ liệu cá nhân của họ và để đơn giản hóa môi trường Pháp lý cho doanh nghiệp quốc tế bằng cách thống nhất các quy định trong EU. Khi GDPR có hiệu lực, nó sẽ thay thế chỉ thị bảo vệ dữ liệu (chỉ thị chính thức 95/46/EC) của 1995. Quy định được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2016. Nó sẽ được thực thi từ ngày 25 tháng 05 năm 2018 sau thời gian chuyển tiếp hai năm và, không giống như chỉ thị, nó không yêu cầu chính phủ quốc gia phải thông qua bất kỳ luật cho phép nào, và do đó trực tiếp ràng buộc và áp dụng.

Thông tin xác thực cá nhân PII

Theo thuật ngữ GDPR, ' dữ liệu cá nhân ' có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người tự nhiên được xác định hoặc có thể nhận dạng (' đối tượng dữ liệu '); một cá nhân có thể nhận dạng là một người được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một định danh như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, mã định danh trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể cho vật lý, sinh lý, di truyền, tâm thần, kinh tế, văn hóa hay xã hội của người tự nhiên đó.

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể được sử dụng để xác định một cá nhân và bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:

Tên đầy đủ, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số an sinh xã hội, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số thẻ tín dụng, ngày sinh, số điện thoại, thông tin đăng nhập

Thông tin liên kết, mặt khác, là thông tin mà bản thân của nó có thể không có khả năng nhận dạng một người, nhưng khi kết hợp với một mẩu thông tin khác có thể xác định, theo dõi, hoặc xác định vị trí của một người. Dưới đây là một số ví dụ về thông tin liên kết: họ hoặc tên (nếu phổ biến), quốc gia, tiểu bang, thành phố, mã bưu chính, giới tính, chủng tộc, tuổi không cụ thể (ví dụ: 30-40 thay vì 30), vị trí công việc và nơi làm việc.

Thu thập và xử lý dữ liệu PII

Chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn ngành để xử lý dữ liệu của khách hàng. Chỉ một vài nhân viên của eBe.mobi có quyền hạn truy cập vào sử liệu PII của khách hàng thông qua các cơ chế kiểm soát truy cập. Nhân viên phụ trách kỹ thuật được phép truy cập vào bộ lưu trữ dữ liệu thô. Các truy cập này yêu cầu xác thực thông qua kỹ thuật khoá công khai hoặc xác thực 2 yếu tố. Tất cả các nhân viên khác đều bị cấm truy cập dữ liệu của khách hàng.

eBe thu thập và lưu trữ dữ liệu PII khác như một phần của các chương trình tiếp thị của công ty.

Đối xử với dữ liệu thu thập

Nhận thấy nhu cầu về tính riêng tư, chúng tôi cung cấp một loạt các khả năng cho phép khách hàng kiểm soát việc thu thập dữ liệu của họ. Tuy nhiên, trách nhiệm của khách hàng là đảm bảo rằng họ đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi tuân thủ luật pháp hiện hành.

Tại sao eBe.mobi không tự động xác định và xóa thông tin nhận dạng cá nhân (PII)

Một số khách hàng mong muốn có thể sử dụng eBe.mobi để thu thập thông tin PII mà họ được uỷ quyền hợp lệ dể thực hiện. Chẳng hạn, phòng nhân sự của một công ty có thể muốn xây dựng một ứng dụng di động để quản lý nhân viên của họ, vì vậy họ phải trích xuất tên nhân viên, địa chỉ email từ một trang web mạng nội bộ mà họ có quyền và chịu trách nhiệm về việc truy xuất đó.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (PII)

Một số khách truy cập vào trang web và dịch vụ chọn tương tác với eBe.mobi theo cách yêu cầu eBe.mobi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (PII). Số lượng và loại thông tin mà eBe.mobi thu thập phụ thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: khi đăng ký bản dùng thử dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu người dùng cung cấp tên người dùng và tên của công ty người dùng, cũng như địa chỉ email và số điện thoại mà chúng tôi có thể liên hệ với người dùng và/hoặc đại diện khác của công ty của người dùng. Mỗi người dùng cũng được dự kiến sẽ cung cấp tên người dùng và mật khẩu, cùng với các thông tin khác, chúng tôi sử dụng để tạo và quản lý tài khoản. Trong mỗi trường hợp, eBe.mobi chỉ thu thập thông tin đó khi cần thiết hoặc thích hợp để hoàn thành mục đích tương tác của khách truy cập với eBe.mobi.

eBe.mobi không tiết lộ PII ngoài những gì được mô tả trong chính sách bảo mật eBe.mobi. Ngoài ra, khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với lời cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn cản họ tham gia vào một số hoạt động nhất định.

Tiết lộ

Nếu bạn tin rằng bạn đã phát hiện ra lỗi bảo mật của eBe.mobi, hãy liên hệ với chúng tôi qua email [email protected], chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24h, thông thường sẽ sớm hơn. Chúng tôi đề nghị bạn không công khai vấn đề bảo mật đó cho đến khi chúng tôi có điều kiện giải quyết nó.

Những cập nhật trong chính sách này

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào về chính sách này, chúng tôi sẽ thay đổi “ngày sửa đổi gần đây nhất” bên dưới và sẽ đăng chính sách được cập nhật trên trang này. Nếu bạn không thích bất kỳ thay đổi nào, vui lòng hủy kích hoạt tài khoản của bạn (nếu có) và ngừng sử dụng dịch vụ. Tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi công bố các thay đổi cho chính sách này tạo thành sự đồng ý của bạn với những thay đổi.